Maakuntauudistus uudelleenharkintaan

(julkaistu alunperin sanomalehti Keskisuomalaisen blogissa 8.3.2019) Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua tulee seuraavan hallituksen huomioida, että maakuntauudistus, jos sitä halutaan viedä eteenpäin Sipilän hallituksen lakiesitysten pohjalta, uhkaa se itsenäisen ympäristöhallinnon toimintaa. Soteuudistuksesta käydyn keskustelun jalkoihin on jäänyt ympäristön kannalta tärkeä asia lähes huomioimatta: Lue lisää…

Panostamme lapsiin, nuoriin ja resurssiviisauteen

(Ryhmäpuhe Jyväskylän kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 26.11.2018) Jyväskylän talousarviovalmistelu vuodelle 2019 ei ole ollut tehtävä helpoimmasta päästä. Kasvavan kaupungin ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden nousuun on kuitenkin pystytty vastaamaan. Palveluverkon – koulujen ja päiväkotien – kaupunki-infran sekä kaupunkikehityshankkeiden investoinneilla Jyväskylä voi aikaansaada pysyviä Lue lisää…

Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 26.11.2018) Kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajat ilmaisivat tyytymättömyytensä kaupunginhallituksen esitykseen vuoden 2019 talousarvioksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti päätökseen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistosta 1.8.2019 alkaen. Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen rajauksen poistamisesta jo maaliskuussa 2017. Päätöksenteon tueksi teetettiin Lue lisää…

Myrkytön vaihtoehto tarvitaan

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.8.2018) Glyfosaatin käyttö Jyväskylän kaupungin rikkakasvien torjunnassa on ollut monen mielipidekirjoituksen aihe viime kuukausina. Me vihreät olemme keskustelleet asiasta kaupungin viranhaltijoiden kanssa useasti ja ehdottaneet vaihtoehtoisia menetelmiä istutusten hoitoon, myös tänä kesänä. Vaadimme glyfosaatista luopumista jo Lue lisää…

Jyväskylän keskusta-alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.6.2018) Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen ja Kankaanrannan sillan mahdollistava asemakaavaluonnos ovat olleet monen mielipidekirjoituksen aihe viime aikoina. Kaupunkirakennelautakunta palautti Tourujoki I asemakaavan muutosluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu Kankaanrannan sillan rakentamiselle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan Lue lisää…

Suomi vihertyy keskeltä

(julkaistu Vihreä Lanka -lehden Ääni korvesta -blogissa 22.3.2018) Terveisiä korvesta eli Suomen seitsemänneksi suurimmasta kaupungista, Jyväskylästä! Vihreät nousi kuntavaaleissa Jyväskylän suurimmaksi puolueeksi. Valtuutettujen määrä tuplaantui. Nyt kun valtuustokautta on kulunut reilu puoli vuotta, on meiltä udeltu, miten vihertyminen näkyy päätöksenteossa. Lue lisää…

Maakuntauudistus ei saa heikentää ympäristöhallintoa

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.5.2018) Tuleva maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja on ristiriidassa perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen kanssa. Uudistuksen varjolla nykyinen hallitus on heikentämässä kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa. Maakuntauudistuksessa valtion ympäristöhallinto on tarkoitus siirtää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ely) ja Aluehallintovirastoista (avi) Lue lisää…