Tuulivoiman sijoittamisessa huomioitava ympäristö- ja maisema-arvot

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 20.1.2021) Meillä on ratkaistavanamme kaksi toisiinsa liittyvää suurta ongelmaa, ilmastonmuutos ja maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Samalla kun hiilineutraalisuustavoite tulee pikaisesti saavuttaa, on luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytettävä. Tuulivoima on keskeinen energiantuotannon muoto ilmastonmuutoksen torjunnassa. On hyvä, että tuulivoimasta käydään laajasti keskustelua. Keski-Suomen liitossa on juuri aloitettu maakuntakaavan Lue lisää…

Uhanalaista luontoa on suojeltava

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 12.6.2020) Luonnon monimuotoisuus vähenee hälyttävää tahtia. Lähes puolet Suomen luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi ja uhanalaisia lajeja on jo lähes joka kolmas. Suurimpana syynä lajien ahdinkoon on ihmisen toiminnasta johtuva elinympäristöjen häviäminen ja niiden laadun heikkeneminen. Erityisesti kaupungeissa elinympäristöjä häviää pysyvästi teiden ja rakentamisen alle. Luonnon monimuotoisuuden Lue lisää…

Joukkoliikennettä kehitettävä rohkeasti Jyväskylän seudulla

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 23.10.2019) Keskisuomalaisen mielipidepalstalla (KSML 13.10.) esitettiin raidepysäkin rakentamista uuden sairaalan yhteyteen sairaalan saavutettavuuden vahvistamiseksi. Samalla otettiin kantaa myös lähijunaliikenteen mahdollisuuksiin. On tärkeää, että joukkoliikennettä kehitetään rohkeasti ja tulevaisuutta ennakoiden. Joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä voimme vähentää liikenteen energiankulutusta, päästöjä ja melua. Hyvät joukkoliikenteen palvelut lisäävät myös kuntien elinvoimaisuutta Lue lisää…

Tarvitsemme maahamme nopeasti uuden kaivoslain

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 6.4.2019) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Oy Fennoscandian Resources Ab:n tekemän varausilmoituksen kaivostoimintaa varten Joutsan, Luhangan ja Hartolan alueella. Yhtiö muutti alkuperäistä hakemustaan poistamalla siitä Leivonmäen kansallispuiston eteläosan sisältävän osan. Oy Fennoscandian Resources Ab:lla ja sen emoyhtiöllä Beowulf Miningilla on vastaavanlainen, paljon vastustusta herättänyt hanke Lue lisää…

Monimuotoisuuskato on pysäytettävä

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.3.2019) Luonnon monimuotoisuuden väheneminen, mitä se tarkoittaa? Vasta uutisoidun laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan esimerkiksi hyönteisten määrä on osalla lajeista vähentynyt huomattavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Hyönteiskadolla voi olla ihmisen kannalta vakavia seurauksia, sillä iso osa ekosysteemien toiminnasta on niiden varassa, kuten hyönteispölytteisten kasvien pölytys. Hyönteisten väheneminen Lue lisää…

Puolet Suomen luontotyypeistä uhanalaisia

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 28.12.2018) Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan noin puolet Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia. Esimerkiksi metsäluontotyypeistä noin 75 ja suoluontotyypeistä yli 50 prosenttia on uhanalaisia. Uhanalaistumisen suurimpia syitä ovat selvityksen mukaan metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus sekä rakentaminen ja vesien rehevöityminen. Suunnan on muututtava. Tarvitaan tekoja, jotta Suomen Lue lisää…

Sujuva katujen liikenne lisää Jyväskylän keskustan elinvoimaa

(mielipidekirjoitus julkaistu alunperin sanomalehti Keskisuomalaisessa 1.4.2019) Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta jätti 26.3. kokouksessa pöydälle keskustan aluenopeusrajoituksen alentamisen 30 km/h:ssa äänin 4–9. Asia tulee käsittelyyn uudelleen seuraavassa kokouksessa. Nopeuden laskeminen 30 km/h:iin rajatulla ydinkeskustan alueella ei selvitysten mukaan juurikaan alenna liikenteen todellista nopeutta. Jo nykyisin keskustassa nopeus on harvoin 40 km/h muun muassa Lue lisää…

Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 26.11.2018) Kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajat ilmaisivat tyytymättömyytensä kaupunginhallituksen esitykseen vuoden 2019 talousarvioksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti päätökseen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistosta 1.8.2019 alkaen. Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen rajauksen poistamisesta jo maaliskuussa 2017. Päätöksenteon tueksi teetettiin lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnista ilmeni, että Jyväskylän tulee kehittää varhaiskasvatussuunnitelman Lue lisää…

Myrkytön vaihtoehto tarvitaan

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.8.2018) Glyfosaatin käyttö Jyväskylän kaupungin rikkakasvien torjunnassa on ollut monen mielipidekirjoituksen aihe viime kuukausina. Me vihreät olemme keskustelleet asiasta kaupungin viranhaltijoiden kanssa useasti ja ehdottaneet vaihtoehtoisia menetelmiä istutusten hoitoon, myös tänä kesänä. Vaadimme glyfosaatista luopumista jo vuonna 2016 tehdyssä aloitteessamme. Glyfosaatti on tunnetusti myrkyllistä vesieliöille eikä Lue lisää…

Jyväskylän keskusta-alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.6.2018) Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen ja Kankaanrannan sillan mahdollistava asemakaavaluonnos ovat olleet monen mielipidekirjoituksen aihe viime aikoina. Kaupunkirakennelautakunta palautti Tourujoki I asemakaavan muutosluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu Kankaanrannan sillan rakentamiselle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös tarkempaa arviointia sillan rakentamisen vaikutuksista alueen luontoarvoihin, kaupunkirakenteen kehitykseen Lue lisää…