(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.3.2019)

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen, mitä se tarkoittaa? Vasta uutisoidun laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan esimerkiksi hyönteisten määrä on osalla lajeista vähentynyt huomattavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Hyönteiskadolla voi olla ihmisen kannalta vakavia seurauksia, sillä iso osa ekosysteemien toiminnasta on niiden varassa, kuten hyönteispölytteisten kasvien pölytys. Hyönteisten väheneminen voi esimerkiksi vaarantaa ruuan tuotannon ja haitata ravinteiden kiertoa. Me olemme riippuvaisia luonnosta ja sen prosesseista, halusimme sitä tai emme.

Suurimpia syitä lajien häviämiseen on niiden elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikentyminen. Hyönteiskatoon vaikuttavat myös tehomaatalous ja sen käyttämät torjunta-aineet. Ilmastonmuutos todennäköisesti nopeuttaa lajien sukupuuttoja.

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen on otettava yhdessä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa yhdeksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Tarvitaan niin kansallisia kuin EU-tason päätöksiä luonnon ja samalla ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi.

Keinoja luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi on monia. Tarvitaan lisää suojelualueita, heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista ja luonnonhoitoa, kemikalisoitumista on hillittävä, saastuttaja maksaa -periaate on otettava paremmin käyttöön ja ekologiset kompensaatiot on tuotava lainsäädäntöön. Maa- ja metsätalouden kestävyyttä on lisättävä vahvistamalla niiden ilmasto- ja ympäristötoimia. Ympäristökuormituksen tulisi näkyä tuotteissa ja niiden hinnoissa, jotta ympäristöystävällinen valinta olisi kuluttajille mahdollisimman helppoa.

Käynnissä olevan maailmanhistorian kuudennen lajien sukupuuttoaallon aiheuttaja on ihminen. Ihminen voi sen myös pysäyttää.

Ilona Helle

FM biologi, tohtorikoulutettava

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä

Kategoriat: Mielipide