Maakuntauudistus uudelleenharkintaan

(julkaistu alunperin sanomalehti Keskisuomalaisen blogissa 8.3.2019) Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua tulee seuraavan hallituksen huomioida, että maakuntauudistus, jos sitä halutaan viedä eteenpäin Sipilän hallituksen lakiesitysten pohjalta, uhkaa se itsenäisen ympäristöhallinnon toimintaa. Soteuudistuksesta käydyn keskustelun jalkoihin on jäänyt ympäristön kannalta tärkeä asia lähes huomioimatta: maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja heikentää kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa, Lue lisää…

Panostamme lapsiin, nuoriin ja resurssiviisauteen

(Ryhmäpuhe Jyväskylän kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 26.11.2018) Jyväskylän talousarviovalmistelu vuodelle 2019 ei ole ollut tehtävä helpoimmasta päästä. Kasvavan kaupungin ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden nousuun on kuitenkin pystytty vastaamaan. Palveluverkon – koulujen ja päiväkotien – kaupunki-infran sekä kaupunkikehityshankkeiden investoinneilla Jyväskylä voi aikaansaada pysyviä vetovoimatekijöitä ja luoda kestävän pohjan kaupungin tulevalle kasvulle. Olemme pärjänneet Lue lisää…

Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 26.11.2018) Kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajat ilmaisivat tyytymättömyytensä kaupunginhallituksen esitykseen vuoden 2019 talousarvioksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti päätökseen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistosta 1.8.2019 alkaen. Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen rajauksen poistamisesta jo maaliskuussa 2017. Päätöksenteon tueksi teetettiin lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnista ilmeni, että Jyväskylän tulee kehittää varhaiskasvatussuunnitelman Lue lisää…

Järvitaimen voi kohta nousta Tourujoelle

(Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 2.10.2018) Tourujoen kunnostuksen suunnittelu on ollut iso ja pitkä prosessi, jota Vihreä ryhmä on kannattanut koko sen matkan ajan. On hienoa, että se on nyt vihdoin tässä vaiheessa: kunnostuksen yleissuunnitelma on valmis ja se on meillä täällä tänään hyväksyttävänä. Suunnittelu on ollut geoteknisesti haastavaa ja Lue lisää…

Myrkytön vaihtoehto tarvitaan

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.8.2018) Glyfosaatin käyttö Jyväskylän kaupungin rikkakasvien torjunnassa on ollut monen mielipidekirjoituksen aihe viime kuukausina. Me vihreät olemme keskustelleet asiasta kaupungin viranhaltijoiden kanssa useasti ja ehdottaneet vaihtoehtoisia menetelmiä istutusten hoitoon, myös tänä kesänä. Vaadimme glyfosaatista luopumista jo vuonna 2016 tehdyssä aloitteessamme. Glyfosaatti on tunnetusti myrkyllistä vesieliöille eikä Lue lisää…

Jyväskylän keskusta-alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.6.2018) Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen ja Kankaanrannan sillan mahdollistava asemakaavaluonnos ovat olleet monen mielipidekirjoituksen aihe viime aikoina. Kaupunkirakennelautakunta palautti Tourujoki I asemakaavan muutosluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu Kankaanrannan sillan rakentamiselle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös tarkempaa arviointia sillan rakentamisen vaikutuksista alueen luontoarvoihin, kaupunkirakenteen kehitykseen Lue lisää…

Suomi vihertyy keskeltä

(julkaistu Vihreä Lanka -lehden Ääni korvesta -blogissa 22.3.2018) Terveisiä korvesta eli Suomen seitsemänneksi suurimmasta kaupungista, Jyväskylästä! Vihreät nousi kuntavaaleissa Jyväskylän suurimmaksi puolueeksi. Valtuutettujen määrä tuplaantui. Nyt kun valtuustokautta on kulunut reilu puoli vuotta, on meiltä udeltu, miten vihertyminen näkyy päätöksenteossa. Valtuustoryhmältämme kysyttäessä esiin nousee yhteistyö. Vahvuutenamme on ollut keskusteleva toimintakulttuuri Lue lisää…

Maakuntauudistus ei saa heikentää ympäristöhallintoa

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.5.2018) Tuleva maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja on ristiriidassa perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen kanssa. Uudistuksen varjolla nykyinen hallitus on heikentämässä kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa. Maakuntauudistuksessa valtion ympäristöhallinto on tarkoitus siirtää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ely) ja Aluehallintovirastoista (avi) osin uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) ja osin maakuntiin. Lue lisää…

Monivaikutteisesta kosteikosta hyötyy niin vesilintu kuin viljelijäkin

(julkaistu Maj ja Tor Nesslingin Säätiön apurahansaajien blogissa 20.4.2017) Tähyän kiikareilla kohti kosteikkoa pienen kumpareen päältä. Telkkäpari, yksi yksinäinen telkkäkoiras ja kolme taviparia. Valkoviklon ääni kantaa kauas. Myöhemmin kesällä lähestyn hitaasti samaa paikkaa. Tuolla! Tavipoikue! Emo ja kuusi untuvikkoa lipuvat nopeasti saraikon suojiin. Elokuussa kahlaan rantaveteen ja asetan kasvillisuuden sekaan Lue lisää…