(mielipidekirjoitus julkaistu alunperin sanomalehti Keskisuomalaisessa 1.4.2019)

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta jätti 26.3. kokouksessa pöydälle keskustan aluenopeusrajoituksen alentamisen 30 km/h:ssa äänin 4–9. Asia tulee käsittelyyn uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Nopeuden laskeminen 30 km/h:iin rajatulla ydinkeskustan alueella ei selvitysten mukaan juurikaan alenna liikenteen todellista nopeutta. Jo nykyisin keskustassa nopeus on harvoin 40 km/h muun muassa lukuisten liikennevalojen vuoksi.

Nopeusrajoituksen alentaminen vähentää tarpeettomia lyhyitä ja melua aiheuttavia kiihdytyksiä. Tasaisessa vauhdissa autojen renkaista irtoaa myös vähemmän ympäristölle haitallista mikromuovia.

Jojoilevan liikenteen sijaan saamme siis sujuvuutta moottoriajoneuvoille, viihtyisämmän kaupunkiympäristön sekä turvallisempaa liikennettä jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Yhtenä tärkeimpänä asiana nopeusrajoituksen laskemisessa ovat liikenneturvallisuushyödyt. Jyväskylän keskustassa suurimmat riskit koskevat jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Erityisenä huolen aiheena ovat lapset, nuoret ja vanhukset, joille meidän tulee taata mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen ja asumiseen myös keskustassa. Yksikin onnettomuus, jonka olisimme voineet estää paremmalla kaupunkisuunnittelulla, on liikaa.

Myös keskustan elinvoimaisuuden kannalta sujuva liikenne on tärkeää. Keskustan yritykset tarvitsevat asiakkaiksi kaikilla kulkumuodoilla liikkuvia.

Jyväskylän keskustavision 2030 mukaan tavoitteena on tuplata keskustan asukasmäärä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä liikenteessä ja palveluiden kuluttajina tulee kasvamaan entisestään.

30km/h nopeusrajoitus ydinkeskustoissa on jo arkipäivää monissa kaupungeissa. Muun muassa Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Porissa ja Tampereella on jo tai suunnitteilla 30 km/h nopeusrajoitus ydinkeskustassa.

Kokemukset ovat olleet positiivisia. Nyt on aika siirtyä myös Jyväskylässä tekoihin ja luoda turvallinen ja houkutteleva ydinkeskusta kaikille.

Ilona Helle
Kaisa Peltonen
Joachim Kratochvil
kaupunkirakennelautakunnan jäsenet (vihr.)
Jyväskylä

Kategoriat: Mielipide