Minulle tärkeää

Ympäristö

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuus tarvitsee puolustajansa

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja noin kolmannes lajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Jyväskylä tarvitsee lisää luontotyyppien suojelua, ennallistamista ja hoitoa. Kaupunkisuunnittelussa tulee ottaa luonto entistä paremmin huomioon. Lisää vihreää Jyväskylään!

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjuminen ei odota

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tehtävä nyt – kunnat ja kaupungit ovat tässä isossa roolissa. Jyväskylän on jatkettava määrätietoisesti kaupungin resurssiviisausohjelman tavoitteiden toteuttamista niin, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Hyvinvointiyhteiskunta

Hyvinvointiyhteiskunta

Huolehditaan tasa-arvosta ja koulutuksesta

Pidetään huolta heikoimmista ja vähennetään eriarvoisuutta. Panostetaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat asioita, joista ei voida tinkiä.

Viimeaikaisia kirjoituksiani

Täältä löydät viime aikoina julkaistut mielipide- ja blogikirjoitukset.

Uhanalainen luonto säilytettävä Tammirinteellä

(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 1.5.2021) Jyväskylän Halssilaan Tammirinteelle ollaan kaavoittamassa uutta, noin 320 asukkaan pientaloaluetta. Jyväskylään tarvitaan lisää rakentamista erityisesti lähelle keskustaa hyvien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien varrelle. Alue on tällä hetkellä suosittua virkistysaluetta Lue lisää…

Monimuotoinen luonto luo hyvinvointia

Lähimetsät, puistot ja muut virkistysalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden itsensä kannalta, mutta ne tuovat hyvinvointia myös ihmisille. Luonnossa liikkumisella, viheralueilla ja luonnon monimuotoisuudella on osoitettu olevan moninaisia terveyshyötyjä, niin fyysisiä kuin mielenterveyttä edistäviä Kaavoituksessa tuleekin Lue lisää…

Lähijuna selvitykseen Keski-Suomessa

(julkaistu mielipidekirjoitus Suur-Jyväskylän Lehdessä 27.1.2021) Suomessa perinteiset kiskobussit eli ns. lättähatut kulkivat raiteilla 1950-luvulta 1980-luvulle ja pysähtyivät joka kylän kohdalla. Autoistumisen myötä matkustajamäärät vähenivät, lättähatuista luovuttiin ja seisakkeet purettiin.  Nyt lähitulevaisuutta on kaupunkien ja taajamien Lue lisää…