(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 26.11.2018)

Kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajat ilmaisivat tyytymättömyytensä kaupunginhallituksen esitykseen vuoden 2019 talousarvioksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti päätökseen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistosta 1.8.2019 alkaen.

Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen rajauksen poistamisesta jo maaliskuussa 2017. Päätöksenteon tueksi teetettiin lapsivaikutusten arviointi.

Lapsivaikutusten arvioinnista ilmeni, että Jyväskylän tulee kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa siten, että kaikki lapset ovat tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa. Rajauksen poiston myönteisiä vaikutuksia ovat mm. lapsen oikeus osallistua yhdenvertaisesti varhaiskasvatukseen, lapsiryhmien koon pienentyminen ja vakiintuminen, vanhemmuuden ja perheen tukeminen, henkilöstön työmäärän tasaantuminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan järjestämisen helpottuminen.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistolle on selkeät ja tutkitut perustelut. Sivistyslautakunta edellytti rajauksen poistamista sekä lapsivaikutusten arvioinnin huomioimista vuoden 2019 talousarviota laadittaessa.

Kokoomus, Keskusta ja KD esittivät rajauksen poistamista porrastetusti ja varahoitoa kehittäen. Esitykseen ei sisältynyt arviota kustannusvaikutuksista, eikä se ota huomioon lapsivaikutusten arvioinnissa mainittuja kehittämiskohteita.

Varahoidon kehittäminen tässä tarkoituksessa ei ole yhdenvertaisuuden eikä lapsen edun mukainen järjestely. Se asettaisi lapset ja perheet edelleen eriarvoiseen asemaan. Tilapäisen työn vastaanottamisen takia työttömien lapset sijoitettaisiin vaihtuviin ryhmiin, joissa lapset eivät tunne toisiaan tai henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen tulee olla laadukasta ja ennakoitavaa jokaiselle lapselle.

Vihreät näkee, että lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen tukee perheiden tasa-arvoa ja hyvinvoinnin toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Ilona Helle

kansanedustajaehdokas (vihr.)

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Antti Törmälä

kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Jyväskylä

Kategoriat: Mielipide