(julkaistu mielipidekirjoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.6.2018)

Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen ja Kankaanrannan sillan mahdollistava asemakaavaluonnos ovat olleet monen mielipidekirjoituksen aihe viime aikoina.

Kaupunkirakennelautakunta palautti Tourujoki I asemakaavan muutosluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu Kankaanrannan sillan rakentamiselle.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös tarkempaa arviointia sillan rakentamisen vaikutuksista alueen luontoarvoihin, kaupunkirakenteen kehitykseen ja Kinakujan sillan käyttöasteeseen. Täytyy myös muistaa, että asemakaavalla ei päätetä vielä sillan rakentamisesta, eikä kaava-aineisto sisällä esimerkiksi sillan kustannusarviota.

Kaupungissa luonnonsuojelu kulkee käsi kädessä muun kaupunkirakenteen kanssa. Jokainen Tourujoen puistossa ja luonnonsuojelualueella kävellyt voi nähdä sen arvon luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Tourujoen alue on ainutlaatuinen luonnon ja ihmisen kohtaamispaikka keskellä ydinkaupunkia. On hienoa, että aluetta tuodaan esille, jokiuomaa suunnitellaan kunnostettavan luonnonmukaiseksi ja kaupunkilaisille luodaan paikkoja ihailla luonnonmaisemaa.

Kankaan asuinalueen liittäminen osaksi keskustaa liittyy myös keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kaupungin keskustavisio kokoaa erinomaisella tavalla yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla keskusta säilyy ihmisläheisenä ja viihtyisänä paikkana ja samalla mahdollistaa yrityksille kaupankäynnin.

Keskusta-alueen nykyisiä haasteita ei ratkaise pelkästään uusi silta tai sen rakentamatta jättäminen vaan kokonaisuus siitä, miten liikenne saadaan sujuvaksi ja kestäväksi eri kulkumuodoilla, kulttuuri entistä vahvemmaksi vetovoimatekijäksi keskusta-alueelle ja asuminen miellyttäväksi kaikille asukasryhmille. Asukkaiden määrän merkittävä lisääminen keskusta-alueella on keskeistä sen elinvoimaisuuden sekä yritysten toimintaympäristön kannalta.

Vihreät puistot, asumisviihtyisyys ja yhteisöllisyys ovat avaintekijöitä keskusta-asumisen vetovoiman lisäämisessä. Tässä haasteessa riittää tekemistä meille kaikille, niin virkamiehille, luottamushenkilöille kuin jokaiselle asukkaalle. Viihtyisä ja houkutteleva keskusta rakennetaan yhdessä tekemällä fiksuja valintoja kulkutavoissa, kuluttamisessa ja jopa siinä, miten kohtaamme naapurin rappukäytävässä.

Kaisa Peltonen

kaupunginvaltuutettu

Ilona Helle

kaupunginvaltuutettu

Joachim Kratochvil

kaupunkirakennelautakunnan jäseniä (vihr.)

Jyväskylä

Kategoriat: Mielipide