(Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 2.10.2018)

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu on ollut iso ja pitkä prosessi, jota Vihreä ryhmä on kannattanut koko sen matkan ajan. On hienoa, että se on nyt vihdoin tässä vaiheessa: kunnostuksen yleissuunnitelma on valmis ja se on meillä täällä tänään hyväksyttävänä.

Suunnittelu on ollut geoteknisesti haastavaa ja hanke tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä. Siinä on hyvin pystytty yhteensovittamaan Tourujoen alueen monet arvot ja erityispiirteet. Tärkeimmät kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu ja säilytetään, ja kuitenkin joki pystytään Kankaan kaupunginosan kohdalta kunnostamaan todelliseksi virtavedeksi koskimaisine kohtineen. Kyseessä on kertainvestointi, jolla voimakkaasti muutettu joki saadaan lähemmäksi luonnontilaa. Täydellisen vaellusesteen, eli voimalaitoksen padon purkaminen, mahdollistaa kalan nousun Tourujokeen. Toiveissa on, että uhanalainen järvitaimen vielä joskus nousisi takaisin sen luontaisille lisääntymisalueille.

Tourujoen kunnostaminen ei kuitenkaan edistä vain luonnon monimuotoisuutta. Koko joen vaikutusalueen virkistysarvot tulevat nousemaan huomattavasti. Hankkeella on iso merkitys Kankaan ja koko Tourujoen lähialueiden viihtyvyydelle. Joen kunnostus, siihen liittyvät puistoalueet ja esimerkiksi melontamahdollisuudet tulevat lisäämään jo nyt kiinnostavan Kankaan asuinalueen vetovoimaa. Luonto ja koko Jyväskylän kaupunki hyötyvät.

Kategoriat: Valtuustopuhe